Nederlanders Vaker Op Vakantie In Eigen Land

Nederlanders vaker op vakantie in eigen land

Opleving campings biedt investeringskansen

De Nederlandse kampeersector beleefde in 2018 een goed jaar, vooral door het zeer gunstige zomerweer. Een opsteker voor de sector die het over het algemeen lastig heeft. ABN AMRO ondervroeg deskundigen om te peilen waar de kampeermarkt op inzet om het tij te keren.

Veel Nederlanders besloten in 2018 om hun vakantie in Nederland door te brengen, vaak last minute. Dat leidde na jaren van geleidelijke krimp tot een stevige toename in het campingbezoek. Het succes van vorig jaar blijkt zich bovendien dit jaar voort te zetten. De extra inkomsten die dit genereert, biedt voor campinghouders een goede gelegenheid om investeringen te doen met als doel aantrekkelijk te blijven. ABN AMRO gaat in dit rapport in op waar de sector op inzet en geeft enkele adviezen om in te spelen op een aantal belangrijke trends.

De belangrijkste conclusies in dit rapport:
•2018 was een goed jaar voor campings en het succes lijkt zich dit jaar te herhalen.
•Er wordt bovengemiddeld geïnvesteerd, vooral in duurzaamheid en verhuuraccommodaties.
•De grotere professionele campings investeren volop, mede gesteund door Franse ketens die een eigen investeringsprogramma hebben.
•De extra inkomsten uit 2018 leiden niet alleen tot investeringen, ook de reserves worden aangevuld.
•Campinggasten hebben behoefte aan meer comfort en meer voorzieningen. Dit wordt deels veroorzaakt door de toename van gasten uit het buitenland, vooral Duitsers.

De dalende trend in het campingbezoek wordt deels veroorzaakt door de hogere eisen die gasten tegenwoordig stellen. Mensen hebben meer te besteden en wensen meer luxe en gemak en kiezen daarom vaker voor vaste accommodaties zoals hotels. Om deze trend te keren is het zaak dat campings op deze veranderende behoeften inspelen. Dat kunnen zij doen door relatief kleine investeringen te plegen waarmee het comfort wordt verhoogd, of meer rigoureuze, waardoor het karakter van het oorspronkelijke bedrijf volledig verandert. Er kan bijvoorbeeld meer worden geïnvesteerd in animatieteams

Een rondgang langs deskundigen geeft een goed beeld van de uitdagingen waar de campingondernemers voor staan en waar zij voor kiezen. De algemene deler is dat veruit de meeste campingbedrijven de zomer van 2018 als ‘geslaagd’ ervaren. Als het gaat om de relatief kleine investeringen in kwaliteit, zijn duurzaamheid en onderhoud terugkomende thema’s.

18 juli 2019 Door ABN AMRO sector leisure